ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อผู้ใช้....เด็กดี รหัสผู้ใช้....ขยันเรียน (อ่าน 136) 11 เม.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนแงงกวงระดับประถมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เมนู นักเรียนเช็คเกรด (อ่าน 22) 11 เม.ย. 63
แจ้งการโหลดเอกสารรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 812) 15 มิ.ย. 60
ห้องเรียนคุณภาพ DLIT โรงเรียนแงงกวง (อ่าน 880) 15 มิ.ย. 60