ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อผู้ใช้....เด็กดี รหัสผู้ใช้....ขยันเรียน (อ่าน 73) 11 เม.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนแงงกวงระดับประถมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เมนู นักเรียนเช็คเกรด (อ่าน 16) 11 เม.ย. 63
แจ้งการโหลดเอกสารรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 722) 15 มิ.ย. 60
ห้องเรียนคุณภาพ DLIT โรงเรียนแงงกวง (อ่าน 783) 15 มิ.ย. 60