ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแงงกวง เรื่อง ขยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันอังคาร ที่ 27 , วันพฤหัสบดี ที่ 29 , วันศุกร์ ที่ 30 ถึง วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแงงกวง เรื่อง ขยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแงงกวง เรื่อง ขยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแงงกวง เรื่อง ขยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง งดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On-site
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียน อนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) สมัครได้เลยนะคะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
โรงเรียนแงงกวง รับสมัครครู วิชาเอก ภาษาจีน สมัครด้วยตนเองด่วนนะคะ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทราบ เรื่องการหยุดเรียนในกรณีพิเศษถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อผู้ใช้....เด็กดี รหัสผู้ใช้....ขยันเรียน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนแงงกวงระดับประถมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เมนู นักเรียนเช็คเกรด
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 63
แจ้งการโหลดเอกสารรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 60
ห้องเรียนคุณภาพ DLIT โรงเรียนแงงกวง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 60