ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
++แจ้งประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561++ (อ่าน 94) 01 พ.ค. 61
ห้องเรียนคุณภาพ DLIT โรงเรียนแงงกวง (อ่าน 261) 15 มิ.ย. 60
แจ้งการโหลดเอกสารรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 259) 15 มิ.ย. 60