ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติพจน์ ปัชชุนาภรณ์
ประธานมูลนิธิโรงเรียนแงงกวง

นายกำพล หงส์รพิพัฒน์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแงงกวง

นางสาวกนกวรรณ กิจสัมพันธ์วงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนแงงกวง

นางสาว วสุภัทร ดีระเมียด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา